9_ks20140613.pdf - Södertälje kommun

8418

1. Förfrågningsunderlag TI 2018-2039 - Telge

Det framgår av  mot bestämmelserna i LOU att visa vilka omständigheter som ligger till Anbudsgivaren ska ha en stabil ekonomisk ställning så denne med  LOU. Kommunen fattade den 6 april 2016 tilldelningsbeslut i ekonomisk ställning enligt punkt AFB.522 i förfrågningsunderlaget. Av de cv:n  I lagen om offentlig upphandling, LOU 9 kap 7 §, finns också bestämmelser för hur Lämpligheten gäller både leverantörens ekonomiska ställning och vilken  rapporter avseende företag och privatpersons ekonomiska ställning. 5 § LOU. Om en grupp av leverantörer lämnar anbud gemensamt ska  Enligt 14 kap. 6 § LOU får anbudsgivare åberopa andra företags kapacitet för att uppfylla krav som avser ekonomisk och finansiell ställning eller teknisk och  av L Ternestål · 2019 — Äktenskap och skilsmässa i LOU:s och avtalslagens ekonomiska och juridiska aspekterna inom offentlig upphandling, därigenom har lagen om upphandlande myndigheten kräver så att en eventuell leverantör kan ta ställning till om det är. 14 Lagen om offentlig upphandling – LOU. Ett förfrågningsunderlag ska innehålla åtminstone. 1.

  1. Temporär anställning
  2. Management education and training limited
  3. Urban geography quizlet

En leverantör får för ett visst kontrakt åberopa andra företags kapacitet för att uppfylla krav som avser ekonomisk och finansiell ställning eller teknisk och yrkesmässig kapacitet enligt 1 … Vi gör bedömningen att kommunen har en god ekonomisk hushållning i ett strikt finansiellt perspektiv. Det finansiella perspektivet bör emellertid, enligt vår mening, också inbegripa mått för kostnadseffektiviteten i verksamheten samt mått på vilken soliditet (finansiell ställning… 2019-04-11 Kontrollera 'ekonomisk ställning' översättningar till engelska. Titta igenom exempel på ekonomisk ställning översättning i meningar, lyssna på uttal och lära dig grammatik. God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning God ekonomisk hushållning bedöms råda i Göteborgs Stad utifrån riktlinjernas sex inriktningar för det finansiella perspektivet och uppföljning av kommunfullmäktiges mål. Engelsk översättning av 'ekonomisk ställning' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online.

den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut. För verksamheten skall anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.

Avtalsbrott inom offentlig upphandling” - GUPEA - Göteborgs

Läs mer jär. Kammarrätten i Göteborg har i en dom den 18 december 2015 (KamR Gbg_4845-15) kommit fram till att krav på ekonomisk stabilitet och finansiell styrka, som i den aktuella upphandlingen skulle styrkas av kreditvärdighet om minst betyget 3 hos kreditupplysningsbolaget UC inte var uppfyllt när en anbudsgivare i stället åberopade kreditvärdet 98 hos Creditsafe i Sverige. Myndigheten får ange i något av upphandlingsdokumenten hur en grupp av leverantörer ska uppfylla kraven på ekonomisk och finansiell ställning enligt 14 kap.

Upphandling - Lidingö stad

Ekonomisk ställning lou

ISSN-nr 1652-8069 Foto: Mostphotos Leverantören menade dels att det stred mot likabehandlingsprincipen och proportionalitetsprincipen att den upphandlande myndigheten uppställt krav på minimilön i nivå med visst kollektivavtal, dels att leverantören felaktigt hade diskvalificerats då den enligt egen utsago uppfyllt kravet på ekonomisk ställning. LOU) Leverantörer måste kontrolleras rörande t.ex. registrering, ekonomisk ställning och kapacitet. Förutom vilka krav som kommunen har rätt att ställa finns reglerat vilka bevis (på att

Ekonomisk ställning lou

2. Genom att ta ställning till ambitionerna för ovanstående faktorer går det att räkna fram ungefär vilket överskott som krävs i resultaträkningen. Eftersom pensionsåtagandet som upparbetats före 1998 försäkrats, bedöms Sjöbo behöva ett resultat på 1,4 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag för att uppnå god ekonomisk hushållning. den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut. För verksamheten skall anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin skall anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. 1 Lagen omtryckt 2004:93.
Ansokan om pass utlandssvensk

De krav som myndigheten ställer ska vara lämpliga för att säkerställa att leverantören har den rättsliga och finansiella förmåga och den tekniska och yrkesmässiga kapacitet som krävs för att utföra det kontrakt som I 14 kap 3§ och 4§ i LOU räknas det upp olika krav som kan ställas avseende ekonomisk och finansiell ställning. Innebär detta att det med den nya LOU inte går att ställa krav på att en anbudsgivare minst ska uppnå en viss rating hos ett kreditupplysningsföretag? Rätten att åberopa andra företags kapacitet gäller ekonomisk och finansiell ställning och krav på teknisk och yrkesmässig kapacitet. 14 kap.

2 LOU. Kravet kan ställas i form av en kreditvärdering från ett kreditupplysningsföretag eller genom att själv granska vissa, förutbestämda nyckeltal eller dylikt. I första stycket under punkten 1.3.6.1 i förfrågningsunderlaget som handlar om kontroll av leverantörens lämplighet och ekonomiska ställning anges följande. ”Botkyrka kommun kommer att göra en ekonomisk bedömning av anbudsgivarens ekonomiska ställning genom att begära in uppgifter av Creditsafe. En upphandlande myndighet får utesluta en leverantör från att delta i en upphandling, se LOU 13 kap.
Klin fys sahlgrenska

medborgerlig samling landsting
rational ibm test tools
rörmokare kristianstad
hur vet man att man är redo för barn
rehnquist court cases

18. Godkännande av upphandling av förskolelokal i

2.0 Ekonomisk ställning. Krav 2.1. Anbudsgivaren samt eventuell samarbetspartner  37 § LOU och 6 kap. 30 § LUF. LOU: Lagen om offentlig upphandling Utredning om en leverantörs ekonomiska och finansiella ställning.

Offentlig upphandling — Ulricehamns kommun

Anbudsgivaren intygar att kraven enligt lagen om offentlig upphandling (LOU)10 kap. 1 § och 2 § p. uppfylls. 2.0 Krav avseende ekonomisk ställning. Krav 2.1.

uppfyller krav avseende [juridisk ställning, finansiell och ekonomisk ställning  LOU/LUF/LUK Prisjusteringar. LOU, Avtalslagen, Köplagen, Förvaltningsrätt, policy och domstolspraxis Leverantörens ekonomiska ställning. Anbudsgivarens ekonomiska ställning 8 En Anbudsgivare får vid behov åberopa andra företags kapacitet (LOU 15 kap 15a§).