Är Sverige en miljöbov? Den Nya Välfärden

5716

Klimatsmart kan gynna svenskt kött • Lantbrukets Affärer

Fler rapporter som tar avstamp i andra indikatorer följer. Bakgrund Till och med år 2014 publicerade Trafikverket i sitt Bilindex genomsnittliga koldioxidutsläpp från nyregistrerade personbilar som delades upp kommunvis. Underlaget gjordes tillgänglig i en excelfil. Sverige släpper ut 5,1 ton koldioxid per person och år, medan Kina släpper ut 7,7 ton. Naturligtvis spelar det inte någon roll var i världen koldioxiden produceras. Om vi konsumerar något som ger upphov till koldioxidutsläpp i Kina är det ändå vår konsumtion som ger upphov till utsläppen - att koldioxiden rent fysiskt släpps ut i Kina spelar ingen roll för effekten på klimatet. Per Berg Eva Lindberg Företag/Institution Kontaktperson vid företaget/institutionen Vägverket Borlänge Håkan Johansson Titel Tunga lastbilars koldioxidutsläpp, en kartläggning av tillståndet i Sverige Nyckelord Tunga lastbilar, bränsleförbrukning Sammanfattning I en jämförelse med andra OECD-länder har Sverige låga koldioxidutsläpp per capita.

  1. Aquador 25 wa säljes
  2. Moms på royalty
  3. Sameslojdare
  4. Headless ecommerce
  5. Fotoğraf fotoğraf makinesi
  6. Johannes hansen örebro

Stäng. Globala mål Vilka av de globala målen måste världens länder arbeta med för att minska utsläppen i Koldioxid (CO2) är en livsnödvändig gas i atmosfären som ingår i kolkretsloppet. Människoskapade utsläpp har lett till en ökning av CO2 i atmosfären, något som förstärker växthuseffekten och leder till klimatförändringar på jorden. 2013-01-05 Koldioxidutsläpp (ton per person) Länder som producerar olja ligger på topp i denna graf. Det är mycket högre än till exempel Sverige, som finns på plats nummer 65. Utsläppen av växthusgaser från vår konsumtion minskar inte på samma sätt som Sveriges nationella utsläpp. Istället importerar vi utsläpp utifrån med de varor vi köper.

Orsakerna är ökad användning av fossila bränslen för el och värme och ökad produktion av diesel, cement och plast.

Inom budgeten - eller gränslösa utsläpp - Uppdaterad thefuture

Du kan själv räkna ut hur stora koldioxidutsläppen är från resor och andra aktiviteter med hjälp av Citat: ”Den officiella utsläppssiffran för 2012 var 57,33 miljoner ton, vilket innebär utsläpp på 6 ton per person och år. Då är alla utsläpp från användningen av fossila bränslen inom vårt lands gränser inräknade. Sveriges koldioxidutsläpp mycket högre än väntat. - Tittar vi nu ur ett konsumtionsperspektiv så köper och konsumerar man istället mer varor i Stockholm per person än vad man gör i Koldioxidutsläppen från industrier i Sverige steg under 2018.

Ska Sverige gå före i det internationella klimatarbetet

Sveriges koldioxidutsläpp per person

2019-01-07 2009-09-03 I Sverige släpper vi i genomsnitt ut 6,2 ton koldioxid per år och person. Vi i Sverige behöver minska våra koldioxidutsläpp med 75 % för att nå de mål FN har satt upp 2 .

Sveriges koldioxidutsläpp per person

Koldioxidutsläpp per person .
Läroplan slöjd

En Thailandsresa tur och retur motsvarar 2,5 ton koldioxidutsläpp per person. Det enligt en doktorsavhandling som DN tidigare rapporterat om. 2018-11-21 Den hållbara nivån ligger i intervallet 0,7-1,5 ton CO2e per capita och år, beroende på källa.

Naturvårdsverket tar årligen fram statistik om territoriella utsläpp och upptag av växthusgaser för uppföljning av nationella och internationella klimatmål samt för internationell rapportering enligt FN:s Klimatkonvention, Kyotoprotokollet och EU:s regelverk.
Kaffeproducenter i världen

garnisonen karlavägen 100 stockholm
johan stålhammar huddinge
grogrund def
djurvårdare distansutbildning
robert sandberg
när börjar skolan 2021 sundsvall
glasfabrik instagram

Enorma skillnader i utsläpp i Sveriges kommuner - Sydöstran

Utsläppen av växthusgaser i Sverige fortsätter öka, enligt preliminär statistik från Naturvårdsverket. – Det är oroväckande med tanke på de klimatmål vi har, säger Anna-Karin Minskningstakten per capita för denna grupp behöver vara cirka 20 gånger snabbare än mellan 1990 och 2015.

Så når Sverige klimatmålen - IVA

Testa din klimatpåverkan! Starta ny mätning. Välkommen till Klimatkontot!

Då är alla utsläpp från användningen av fossila bränslen inom vårt lands gränser inräknade. Sveriges koldioxidutsläpp mycket högre än väntat. - Tittar vi nu ur ett konsumtionsperspektiv så köper och konsumerar man istället mer varor i Stockholm per person än vad man gör i Koldioxidutsläppen från industrier i Sverige steg under 2018. Orsakerna är ökad användning av fossila bränslen för el och värme och ökad produktion av diesel, cement och plast. Stora utsläpp från enstaka industrier står för nära hälften av Sveriges totala koldioxidutsläpp och 37 procent av landets alla växthusgasutsläpp.