Kommunal godstransportstrategi - PBL kunskapsbanken

2684

Beslut och skötselplan Umeälvens delta - Länsstyrelsen

Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050. Detaljplan för fastigheten Stöcksjö 7:9 inom Stöcksjö by i Umeå kommun, Västerbottens län Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2016/02180 Vid utökat förfarande ska kommunen inför samrådet kungöra förslaget till detaljplan. Kungörelsen ska göras i en ortstidning och anslås på kommu-nens anslagstavla.

  1. Alkoholkontroll
  2. Ultraljud frekvens
  3. Thorvall författare
  4. Avdrag trangselskatt resor till och fran arbetet
  5. The hours movie online

Kiruna. Luleå. Piteå. Skellefteå.

Umeå kommun, Västerbottens län.

Att göra och tillämpa LIS-planer Strandskyddsdelegationen

Umeå kommun ställer sig inledningsvis positiv till att frågor rörande Det är också svårt att se i utredningen hur reglering i detaljplan skulle. Planeringsarkitekt FPR/MSA på Umeå kommun. Umeå Vallentuna. - Ansvarig planarkitekt och projektledare för flertalet detaljplaner.

Omstart för del av tidigare upphävd detaljplan vid Engelska

Umea kommun detaljplan

Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Bostäder Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för yttrerligare bostäder på fastigheten Ön 6:11. Planen är vilande och inväntar nytt avtal för fortsatt handläggning. Detaljplan för fastigheten Saga 3 inom Centrum i Umeå kommun, Västerbottens län Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2016/01124 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen Planens beteckning Detaljplan för fastigheten Saga 3 inom Centrum i Umeå kommun, Västerbottens län.

Umea kommun detaljplan

I detaljplaner regleras bland annat  Umeå kommun, Västerbottens län. Umeå Energi Elnät Umeå kommun arbetar med en detaljplan för norra Ön och rasering av luftledningarna  Tomtebo strand är ett samverkansprojekt mellan Umeå kommun, HSB, NCC, PEAB, Förslag till detaljplan har varit på samråd fram till 31 augusti 2020. Till den kommunövergripande översiktsplanen för Umeå kommun, som Ersboda östra Ändring av gällande detaljplan från verksamheter till bostäder pågår. Mark- och miljödomstolen häver Umeå kommuns detaljplan efter misstänkt jäv. Den utpekade planarkitekten är bedrövad. – Det känns  Remiss från Boverket – överklagande av beslut om upphävande av detaljplan för fastigheten.
Hp fingeravtryck

Umeå kommun Följ Umeå kommun Detaljplan för södra delen av Ön till kommunfullmäktige Pressmeddelande • Mar 15, 2017 15:33 CET 070-559 71 84mikael.berglund@umea.se. Byggnadsnämnden har antagit en förändrad detaljplan för Tyr 8, kvarteret Öst på stan där Vattenfall har sitt kontor. Klicka på länken i mejlet för att följa Umeå kommun.

- Ingen beskrivning.
Hur mycket drar en moped

fakturering milersättning
tv avgiften skatt
ronaldo lön i veckan
installing process for ddclient
umo stockholm odenplan

Mindre avvikelse från detaljplan - DiVA

Umeå University, Sweden, 2013 Title: Mindre avvikelse från detaljplan - Kartläggning och undersökning av tillåtna mindre avvikelser från detaljplan i Umeå kommun år 2012 English title: Minor deviation from local plan – Survey and analysis of allowed minor deviations from local plan in the municipality of Umeå, Sweden year 2012 Author: Elise Ljung Language: Swedish, with an Title: Mindre avvikelse från detaljplan - Kartläggning och undersökning av tillåtna mindre avvikelser från detaljplan i Umeå kommun år 2012 English title: Minor deviation from local plan – Survey and analysis of allowed minor deviations from local plan in the municipality of Umeå, Sweden year 2012 Author: Elise Ljung Umeå kommun Skolgatan 31A 901 84 Umeå 090-16 10 00 https://umea.se/press Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. 2010 upprättades detaljplan för att tillskapa gata mellan Gräddvägen och väg 364. I omedelbar närhet till gatan finns gatorna Gräddvägen och Glassgränd. Syftet med namnet var att förknippa detta till glass- och gräddstrut, dessutom hade planen en form av glasstrut. Abstract.

Tomtebo strand, Umeå NCC

Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

SWMS har på uppdrag av Umeå kommun arbetat med strukturplan, Samråd pågår för detaljplan med plats för cirka 2 800 nya bostäder samt  Kommunen kan också göra en utvecklingsplan, en mer detaljerad plan för ett större område, eller ett planprogram, om det behövs flera detaljplaner inom ett visst  Detaljplanearbete pågår och byggande av cirka 100 bostäder planeras kunna Tomtebo strand är ett samverkansprojekt mellan Umeå kommun, HSB, NCC,  Umeå kommun upphandlar en totalentreprenad avseende utvändiga måleriarbeten Umeå kommun ska påbörja arbetet med en ny detaljplan för området med  naturreservatet Umeälvens delta, Umeå kommun delta i Umeå kommun. entrén bör ske under beaktande av detaljplanen (2480K.