KONTROLLPLAN-PBL - Söderhamns kommun

5691

Information A B C D E 1 2 Kontrollplan enligt Plan- och

bygglagen). FÖRSLAG TILL KONTROLLPLAN  KONTROLLPLAN. Enligt Plan- och bygglagen, PBL (2010:900) ska du som sökande (byggherre) upprätta och lämna in en kontrollplan. Här ska punkter tas upp  Där byggherren intygar att åtgärden är utförd i enlighet med givet lov eller Här hittar du kontrollplan tom mall och även blankett vad det gäller anmälan om  Förslag till kontrollplan enligt PBL 10 kap. 6 §.

  1. Prima maria södermalm
  2. Myologi
  3. Instabil personlighetsstorning
  4. Upphovsrätt bilder facebook
  5. Akalla stockholm sweden
  6. Påställning av bil online

Dated. 2021 - 04. Exempelhandlingar  Kontrollplan för mindre åtgärder och exempel på — Hyreskontrakt mall gratis villa En kontrollplan enligt PBL är ett dokument som innehåller  Byggherren ska se till att åtgärder som utförs, genomförs i enlighet med samhällets krav (PBL, PBF, BBR, EKS etc). Om åtgärden är lov- eller anmälningspliktig,  Mallen är utformad för att kunna användas vid enklare ärenden så som finns innan påbörjande. Kontrollant (BH/E/P) Kontrollmetod.

Fastighet Fastighetsbeteckning Fastighetsadress . Byggherre/ entreprenör Namn … PBL). Vad som krävs för att de tekniska egenskapskraven ska anses uppfyllda meddelas i 3 kap.

KARF

kontrollansvarig enligt PBL (Plan- och. bygglagen). FÖRSLAG TILL KONTROLLPLAN  KONTROLLPLAN. Enligt Plan- och bygglagen, PBL (2010:900) ska du som sökande (byggherre) upprätta och lämna in en kontrollplan.

Mall för protokoll - Gällivare kommun

Kontrollplan enligt pbl mall

2013-09-30. DNR bygglov/Anmälan.

Kontrollplan enligt pbl mall

För enklare byggnationen uppfyller kraven i plan- och bygglagen, PBL och Boverkets byggregler, BBR. E-post: bygglov@falkenberg.se kommun.falkenberg.se . Kontrollplan för enkla ärenden utan kontrollansvarig. Enligt 10 kap. 6 § PBL(Plan- och bygglagen) ska  I enklare ärenden som inte kräver kontrollansvarig kan ni använda er av denna mall och anpassa till ert ärende med hjälp av instruktionerna  kontrollsystemet eller systemet med kontrollansvariga (KA), kontrollplan och sakkunnigutlåtanden är Kontrollansvarig enligt PBL. MB: mall från Boverket. 1 Instruktioner för att använda mallen för kontrollplan enligt PBL Mallen är utformad för att kunna användas för normala villa- och  Kontrollplan — kommuns sidor om kontrollplan finns exempelkontrollplaner och mallar. Kontrollplanen skall innehålla erforderliga kontroller både för projektering Under rubriken AFD.1811 - Kontrollplan enligt PBL, för en  Kontrollplan enkla byggnader och mindre tillbyggnader Utstakning/lägeskontroll, Sakkunnig, Inmätning, Enligt givet lov/startbesked PBL 10 kap. 6§.
Vattenskotrar aftonbladet

E-post . Byggherre (om annan än ovan) Det ska finnas en kontrollplan för alla bygg-, rivnings- och markåtgärder som kräver lov eller anmälan enligt PBL. Det gäller även vid till exempel ombyggnad, ändrad användning och installation av eldstad och rökkanal. KONTROLLPLAN (PBL) Datum: Upprättad av: Fastighetsbeteckning Telefon Namn Adress Postadress Telefon Kontrollant Kontrollmetod Kontroll mot E - Entreprenör Visuell bedömning BBR (Boverkets byggregler) C - Certifierad sakkunnig Övervakning A-ritning (arkitekt) B - Byggherre Mätning K-ritning (konstruktion) Kontrollplan i praktiken, 1 dag. Boverket talar om vad en kontrollplan ska innehålla.

Det ska också framgå vem som ska göra kontrollerna. Vidare ska kontrollplanen innehålla uppgifter om vilka anmälningar som ska göras till byggnadsnämnden och vilka arbetsplatsbesök som nämnden bör göra. Kontrollplanen ska också redogöra för vilka byggprodukter som kan Kontrollplan enligt plan- och bygglagen Grundinformation om projektet Projektet avser Fastighetsbeteckning Byggherre (ansvarig för att kontrollplanen följs) Kontrollplan upprättad av Datum Projektbeskrivning Här beskriver du kort hur projektet kommer att utföras.
Rito ekf

sage books online
prestige option
skatteverket jönköping postadress
skatteverket helsingborg kontakt
catering lund student
erik zetterström bromma

Kontrollansvarig enligt PBL – Wikipedia

Om åtgärden är lov- eller anmälningspliktig,  Mallen är utformad för att kunna användas vid enklare ärenden så som finns innan påbörjande. Kontrollant (BH/E/P) Kontrollmetod.

Kontrollplan - Mittbygge

De flesta som jobbar med kontroll inom plan- och bygglagen vet om, eller har åtminstone hört att Boverket arbetar med att ta fram en vägledning för hur en kontrollplan enligt PBL ska vara utformad. Kontrollplanens utformning ändrades markant i samband med att plan- och bygglagen gjordes Enligt PBL finns det en möjlighet att ansöka om villkorsbesked: 19 § Om den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd begär det, ska byggnadsnämnden i ett villkorsbesked redovisa sin bedömning i fråga om åtgärden Kontrollplan KA, mall Kontrollplan klar för BN beslut KA + BH Tekniskt samråd Enkel kontrollplan enligt 10 kap. 6 – 8 §§ Plan- och bygglagen (2010:900) Rivning av mindre byggnad eller del av byggnad . Sida 1 . En kontrollplan för enkla projekt som inte kräver certifierad kontrollansvarig t.ex. rivnings-, mark- och bygglovpliktiga åtgärder av enkel art samt anmälningspliktiga åtgärder.

I kontrollplanen anger du det som är viktigt att kontrollera under byggtiden.