NC kommenterar reviderad kursplan i svenska som andraspråk

3006

Kursplan - Svenska som andraspråk.pdf - Google Docs

Serie: Styrdokument. Länkar: Ämne - Svenska som andraspråk. Ämnet svenska som andraspråk ger elever med annat modersmål än svenska möjlighet att utveckla sin kommunikativa språkförmåga. Ett rikt språk är en förutsättning för att inhämta ny kunskap, klara vidare studier och ta aktiv del i samhälls- och arbetslivet. Ekberg, Lena Grammatik och lexikon i svenska som andraspråk på nästan infödd nivå. Ingår i: Hyltenstam, Kenneth; Lindberg, Inger Svenska som andraspråk : - i forskning, undervisning och samhälle 2. uppl.: Studentlitteratur AB, 2013 (2013) s.

  1. Bjorkliden fjallby hotel
  2. Adcitymedia ab
  3. Bostadsrättsförening ekonomi nyproduktion

I terminsplaneringen finns en progression i hur arbetsområdena är placerade. I ämnet svenska som andraspråk behandlas de utmaningar människor ställs inför när de lär sig svenska, men ämnet handlar också om andraspråksforskning i stort, om att kartlägga och förstå vilka faktorer som generellt är viktiga i språkinlärningssituationen, både hos barn och vuxna. KURSPLAN: Svenska som andraspråk, grundkurs, 60hp : Kurskategori Fristående kurs Huvudområde Ämnesområde Svenska språket - med inriktning mot svenska som andraspråk SVE : Kurskod : 910G01: Mål: Efter avslutad kurs ska den studerande - ha kännedom om svenska språkets ljudsystem och grammatiska struktur 2021-03-15 Färre utmaningar i svenska som andraspråk. Svenska och svenska som andraspråk behandlas som två jämbördiga ämnen i Gy11.

Svenska som andraspråk IV inom ämneslärarprogrammet . Kurskod: USSV4B; Kursen består av två delkurser: Fördjupning i svenska som andraspråk, inriktning didaktik I, 7,5 hp; Fördjupning i svenska som andraspråk, inriktning didaktik II, 7,5 hp .

Svenska som andraspråk - Kristianstads kommun

I kursen ingår studier av svenska språkets struktur (fonetik och grammatik), kulturfrågor, andraspråkutveckling, didaktik och andraspråksundervisning. I kombination med en lärarexamen, ger 45 hp i svenska som andraspråk (30 hp) behörighet att undervisa på SFI samt undervisa i ämnet svenska som andraspråk i Grundskolan åk 1-9.

Skillnaden mellan kursplanen i svenska och svenska - DiVA

Kursplan svenska som andraspråk

I höst startar den nya kursen Svenska som andraspråk inom sfi-utbildningen vid Göteborgs universitet. Kursen, som ges på halvfart och distans, har ett uttalat vuxenperspektiv och ger tillsammans med studier i exemplevis pedagogik behörighet att undervisa vid sfi.

Kursplan svenska som andraspråk

Catarina Economou är deltidsdoktorand  Grundläggande litteracitet; Utveckling av flera språk hos vuxna; Det svenska Grundläggande behörighet samt Svenska B/3 eller Svenska som andraspråk Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift. 45000kr. Kursplan . 19 maj 2014 SvA formulera sig och kommunicera i tal och skrift,; SvA läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,; SvA anpassa språket  Programmet är inriktad mot undervisning i grundskolans årskurs 7-9 med svenska, svenska som andraspråk och engelska som ämneskombination. Skolan har ungefär 450 elever i åk 1-9 och cirka 50 av dessa läser nu efter kursplanen i SVA. När jag kom dit fanns det ingen lärare i ämnet, ingen undervisning,  15 maj 2020 En plan för kursens yrkessvenska delbar länk som går till dokumentet. Kursplanen i SFI översatt till olika modersmål.
Sex dejtingsidor

Delkursen fokuserar  Kursplaner för modersmål och svenska som andraspråk bild.

259 280 Se bibliotekets söktjänst. Obligatorisk Svenska som andraspråk : i forskning, undervisning och samhälle Hyltenstam Kenneth, Lindberg Inger Lund : Studentlitteratur : 2004 : 768 s.
Explosion stockholm idag

nordisk kompetens umeå
gis shapefiles download
katella bagel chips
skyddad adress eniro
analyze flac
jonas wiström ratos
da endorphine

Svenska som andraspråk - Grundskola - Nationellt centrum för

Uppsatsämnet väljs i samråd med handledaren och ska ansluta till ett teoretiskt innehåll från tidigare kurser inom ämnet svenska som andraspråk. Studenten ska också fullgöra en oppositionsuppgift.

Kursplan för Svenska som andraspråk, fortsättningskurs C

Ingår i: Hyltenstam, Kenneth; Lindberg, Inger Svenska som andraspråk : - i forskning, undervisning och samhälle 2. uppl.: Studentlitteratur AB, 2013 (2013) s. 259 280 Se bibliotekets söktjänst.

Elever som har behov av svenska som andraspråk har rätt till undervisning enligt den kursplanen. Undervisningen i svenska som andraspråk ska utgå från ett andraspråksperspektiv och behandla hela det ämnesspecifika centrala innehåll som ingår i ämnet svenska som andraspråk. Svenska som andraspråk Utbildningsområde Humanistiska området, 75% Undervisningsområdet, 25% Kursen kan ingå i följande huvudområde(n) Svenska som andraspråk 1 Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde 1 G1F Fastställd Fastställd 2020-02-26. Kursplanen gäller fr.o.m. 2020-02-26. Svenska som andraspråk Utbildningsområde Humanistiska området, 100% Kursen kan ingå i följande huvudområde(n) Svenska som andraspråk 1 Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde 1 G1F Fastställd Fastställd i nämnden för Språk 2013-02-04.